Детальні умови

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «TIC TAC®АВТОМОБІЛЬ» (далі - Акція)

1.1. Організатором Акції є ТОВ «ФЕРРЕРО УКРАЇНА» (Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 46-46 А; Код ЄДРПОУ 32424407, тел. +38 (044) 247 19 35/36) (далі — «Організатор»).

За замовленням Організатора, Акція проводиться Виконавцем: ТОВ «АЛЛАЛІН» (Місцезнаходження: вул. Княжий Затон, буд.16А, тел./факс +38 (044) 290 44 90) (далі — «Виконавець»).

1.2. Відповідальним за вручення Заохочень Акції Переможцям Акції є Виконавець. Всі податкові зобов’язання стосовно розповсюдження, вручення Заохочень Акції та всі ризики, що можуть випливати з таких дій, бере на себе Виконавець Акції.

1.3. Метою проведення Акції є просування товарів, під знаком для товарів та послуг «Tic Tac» (Тік Так), продаж яких на території України здійснює Організатор, залучення уваги та підвищення лояльності потенційних споживачів до таких товарів, а також інформування споживачів про якісні характеристики та споживчі властивості таких товарів з метою залучення нових споживачів та збільшення об’ємів продаж таких товарів.

2. Строки проведення Акції

2.1. Строки проведення Акції: з 10 год. 00 хв. 01 сек. (за київським часом) «11» вересня 2017 року до 10 год. 59 хв. 59 сек. (за київським часом) «13» жовтня 2017 року включно.

3. Територія проведення Акції. Інформаційна підтримка Акції

3.1. Акція проводиться в мережі Інтернет на сайті www.tictac.ua на території України, підконтрольній українській владі.

3.2. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на веб-сайті www.tictac.ua та на офіційній сторінці спільноти ТМ «tic tac» (тік так) у соціальній мережі Facebook за адресою https://www.facebook.com/tictacUA .

3.3. Результати Акції публікуються на веб-сайті www.tictac.ua та на офіційній сторінці спільноти ТМ «Tic Tac» (Тік Так) у соціальній мережі Facebook за адресою https://www.facebook.com/tictacUA у дні визначення Переможців Акції згідно з п.7.1. цих Правил.

4. Учасники Акції

4.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні (які досягли 18 років) громадяни України, які проживають на території України та зареєстровані на веб-сайті http://www.facebook.com під ім’ям та прізвищем, які вказані у їхніх дійсних паспортах громадянина України, та належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі — «Учасники Акції»).

4.2. В Акції не мають права брати участь:

· працівники Організатора та/або Виконавця Акції та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки);

· особи, що не відповідають вимогам п. 4.1. даних Правил.

5. Умови участі в Акції

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та стати Учасником Акції кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції здійснити такі дії в наступній послідовності:

5.1.1. Зайти на сторінку www.tictac.ua

5.1.2. На сторінці www.tictac.ua поставити відмітку «запросити» біля одного із зображень «Київ» , «Одеса», «Львів», «Харків». Під відміткою «запросити» мається на увазі, голосування за одне з міст, у яке Учасник Акції запрошує автомобіль tic tac® для проведення музично-розважального заходу.

5.1.3. Заповнити анкету Учасника Акції, що стане доступною одразу після натискання відмітки «запросити» біля вподобаного міста, таким чином здійснивши реєстрацію для участі в Акції. Для реєстрації необхідно внести до анкети свої ім’я, прізвище, номер телефону, адресу та підтвердити реєстрацію через особистий обліковий запис (надалі – «аккаунт») в соціальній мережі Facebook (при цьому такий аккаунт має бути заповнений принаймні на 70% та повинен містити всю необхідну інформацію для участі у Акції (реальні прізвище та ім’я), у випадку відсутності інформації про Учасника Акції, яка міститься в його аккаунті в соціальній мережі, де вже зареєстрований Учасник Акції, такий Учасник Акції повинен заповнити відповідні поля. До участі в Акції не допускаються фіктивні (вдавані) аккаунти Учасників Акції та / або аккаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника Акції, а також аккаунти Учасників Акції, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Акції;

5.1.4.Реєструючись в Акції, згідно з п. 5.1. цих Правил, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п. 4.1.–4.2 цих Правил, а також надає Виконавцю свою явну добровільну згоду на обробку його персональних даних*, вказаних при реєстрації на сайті www.tictac.ua та/або зазначених в аккаунті в соціальній мережі Facebook, де зареєстрований Учасник та зазначених в п.5.1.2 цих Правил, з метою належного проведення Виконавцем Акції, зокрема в частині перевірки правильності, достовірності та коректності вказаної Учасником інформації в рамках участі в Акції, належного та повного виконання умов цієї Акції, передбачених цими Правилами. Замовник, Організатор/Виконавець Акції зобов’язуються здійснювати обробку персональних даних Учасника виключно протягом розумного строку необхідного для досягнення мети обробки та способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, але не обмежуючись Закону України «Про захист персональних даних». Реєструючись в Акції, Учасник повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.

* Під явною добровільною згодою мається на увазі, що Учасник після ознайомлення з правилами Акції та заповнення Анкети, перед відправкою такої Анкети підтвердить свою дію, натиснувши «підтвердити» після тексту наступного змісту: « Я ознайомлений з метою, способами, строком обробки моїх персональних даних, їх місцезнаходженням, моїми правами, як суб’єкта персональних даних, а також надаю свою добровільну згоду на таку обробку моїх персональних даних Організатору та Виконавцю Акції».

5.1.5. Відкрити свою персональну сторінку на веб-сайті http://www.facebook.com для вільного перегляду (тобто видимою для всіх користувачів соціальної мережі Facebook).

5.2. Беручи участь в Акції, Учасники Акції не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю в Акції.

Заохочувальний фонд Акції

6.1. Заохочувальний фонд Акції складається з таких Заохочень, а саме: запрошення на музично – розважальний захід (надалі- вечірка) з автомобілем tic tac® в місті, яке обрав Переможець, шляхом проставлення відмітки «запросити» на сайті Акції за наступною адресою www.tictac.ua.

6.2. Загальна кількість Заохочень – 24 (двадцять чотири) штуки. По 6 (шість) Заохочень для кожного з 4 (чотирьох) міст (Київ, Одеса, Львів, Харків)

6.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

6.4. Загальна кількість Заохочень Акції обмежена.

6.5. Можливість отримати Заохочення можлива лише у наступних містах – Київ, Харків, Одеса, Львів.

Визначення Переможців Акції

7.1.Визначення Переможців Акції відбувається:

7.1.1. Дати визначення Переможців для отримання Заохочення у місті Києві: «22» вересня 2017 року до 12 год. 00 хв. за київським часом

7.1.2. Дати визначення Переможців для отримання Заохочення у місті Харкові: «29» вересня 2017 року до 12 год. 00 хв. за київським часом

7.1.3. Дати визначення Переможців для отримання Заохочення у місті Львові: «06» жовтня 2017 року до 12 год. 00 хв. за київським часом

7.1.4. Дати визначення Переможців для отримання Заохочення у місті у місті Одеса:«13» жовтня 2017 року до 15 год. 00 хв. за київським часом

7.2.Розіграші, для визначення Переможців, проводяться:

7.2.1. для розіграшу, вказаному в п. 7.1.1. цих Правил — серед Учасників Акції, які натиснули «запросити» під містом Київ та заповнили анкету відповідно до умов п.5.1.3. цих Правил у період з10 год. 00 хв. 01 сек. (за київським часом) «11» вересня 2017 року до 23 год. 59 хв.59 сек. (за київським часом) «21 » вересня 2017 року включно;

7.2.2. для розіграшу, вказаному в п. 7.1.2. цих Правил — серед Учасників Акції, які натиснули «запросити» під містом Харків та заповнили анкету відповідно до умов п.5.1.3. цих Правил у періодз 00 год. 00 хв. 01 сек. (за київським часом) «11» вересня 2017 року до 23 год. 59 хв.59 сек. (за київським часом) «28 » вересня 2017 року включно;

7.2.3. для розіграшу, вказаному в п. 7.1.3. цих Правил — серед таких Учасників Акції, які натиснули «запросити» під містом Львів та заповнили анкету відповідно до умов п.5.1.3. цих Правил у період з00 год. 00 хв. 01 сек. (за київським часом) «11» вересня 2017 року до 23 год. 59 хв.59 сек. (за київським часом) «05 » жовтня 2017 року включно;

7.2.4. для розіграшу, вказаному в п. 7.1.4. цих Правил — серед таких Учасників Акції, які натиснули «запросити» під містом Одеса та заповнили анкету відповідно до умов п.5.1.3. цих Правил у період з00 год. 00 хв. 01 сек. (за київським часом) «11» вересня 2017 року до 10 год. 59 хв.59 сек. (за київським часом) «13» жовтня 2017 року включно;

7.3. У кожному розіграші, які вказані у п. 7.1 цих Правил буде визначено 6 (шість) Переможців для кожного з міст, шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою, робота якої заснована на принципі випадкової вибірки. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції (за допомогою Інтернет ресурсу http:// random.org ).

7.4. Учасник Акції може бути визначений Переможцем лише один раз. Та має право на отримання лише одного Заохочення.

7.5. Учасники Акції, що не стали Переможцями за результатами проведення процедури визначення Переможців Акції, не здобувають права на отримання Заохочень Акції, будь-яких інших заохочень та компенсацій.

7.6. Результати визначення Переможців Акції є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

7.7. Оголошення про Переможців Акції публікується на сторінці «Завжди кажи Так» на веб-сайті «Facebook»: https://www.facebook.com/tictacUA та на сайті Акції www.tictac.ua в день визначення Переможців (згідно з п. 7.1. цих Правил) з 12.00.00 год. за київським часом до 23.00.00 год. за київським часом, з додаванням скріншоту (знімок екрану) про визначення Переможців Акції.

8. Порядок та строки отримання Заохочень Акції.

8.1. Виконавець Акції протягом 3 (трьох) робочих днів зв’язується з Переможцями Акції, шляхом надсилання їм особистих повідомлень через мережу Facebook, на сторінку з якої була здійснена авторизація або за допомогою контактних даних вказаних в анкеті Переможця Акції.

8.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів Переможець Акції зобов’язаний відповісти та запит Виконавця та зв’язатись з Виконавцем шляхом надсилання повідомлення з особистої сторінки соціальної мережі Facebook, або за контактними даними Виконавця, та підтвердити свою згоду на отримання Заохочення Акції, а також повідомити інформацію: адресу проживання, номер мобільного телефону Переможця, місто у якому Переможець бажає отримати Заохочення, та надати скан-копію паспорта громадянина України (заповнені сторінки паспорту) шляхом надсилання на адресу Виконавця.

8.2.1. Повідомляючи Виконавцю персональні дані, зазначені в п.8.2. цих Правил, Переможець тим самим надає свою явну та добровільну згоду на обробку Організатором та Виконавцем таких його персональних даних з метою належного виконання та проведення Акції, зокрема в частині забезпечення належної та своєчасної доставки Заохочення Переможцю, дотримання вимог чинного податкового законодавства України, сплати всіх необхідних відрахувань та податків, що виникають або можуть виникнути у зв’язку з відправленням Заохочень Переможцю, належним веденням бухгалтерської та фінансової звітності, а також підтверджує, що він ознайомлений з метою, способами, строком обробки його персональних даних Організатором та Виконавцем, своїми правами та обов’язками, як суб’єкта персональних даних, передбачених ЗУ «Про захист персональних даних» та не має жодних заперечень та/або застережень.

8.3. Кожен Переможець Акції протягом проведення Акції може отримати лише 1 (одне) Заохочення Акції.

8.4. Заохочення Акції мають право отримати лише ті Учасники Акції, які здобули право на їх отримання згідно з умовами цих Правил. Заохочення Акції вручаються виключно в порядку, встановленому цими Правилами. Переможці Акції не мають права передати будь-яким третім особам право на отримання Заохочень Акції.

8.5. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Акції, а також перестає вважатись Переможцем акції, без будь-яких компенсацій, в т.ч. грошової, у наступних випадках, і Виконавець/Організатор має право обирати наступного Переможця серед Учасників:

8.5.1. якщо ім’я та / або прізвище такого Переможця Акції, зазначене в його аккаунті, не співпадає з іменем та / або прізвищем, вказаним у дійсному паспорті громадянина України такого Переможця Акції;

8.5.2. якщо такого Переможця Акції визнано порушником даних Правил;

8.5.3. якщо такий Переможець Акції у встановлений цими Правилами період не надасть підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому Заохочення Акції;

8.5.4. якщо такий Переможець акції не здійснить дії, передбачені у п. 8.2. цих Правил та інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;

8.5.5. якщо такий Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції будь-яким доступним способом;

8.5.6. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;

8.5.7. у разі неналежного та/або неповного виконання умов цих Правил.

8.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів і інформації є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє Переможця Акції права на одержання Заохочення Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що добровільно відмовився від отримання Заохочень Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової.

8.7. У разі неможливості вручення відповідного Заохочення акції належному Переможцю Акції таке Заохочення Акції визнається незатребуваним. При цьому, таке Заохочення Акції не може бути затребуваним Переможцем акції повторно.

8.8. У разі виявлення неможливості вручення Заохочення Акції, Організатор має право розпорядитися незатребуваним Заохоченням Акції на свій розсуд.

8.9. Строки отримання Заохочень (період проведення музично-розважальних заходів з Tic Tac ® автомобілем, на які Переможці отримали запрошення):

8.9.1. Період проведення музично-розважальних заходів в м. Київ – з 25 вересня 2017 року по 30 вересня 2017року (включно);

8.9.2. Період проведення музично-розважальних заходів в м. Одеса – з 02 жовтня 2017 року по 07 жовтня 2017 року (включно);

8.9.3. Період проведення музично-розважальних заходів в м. Львів – з 09 жовтня 2017 року по 14 жовтня 2017 року (включно);

8.9.4. Період проведення музично-розважальних заходів в м. Харків – з 16 жовтня 2017 року по 21 жовтня 2017 року (включно);

8.10. Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за будь-яку шкоду або збиток, понесені Переможцями Акції внаслідок використання ними Заохочення.

8.11. Переможець Акції зобов’язується дотримуватися правил поведінки під час перебування на музично-розважальних заходах з Tic Tac® автомобілем, зокрема, але не обмежуючись: не перебувати в стані алкогольного, наркотичного чи психотропного сп’яніння, не приносити із собою предметів заборонених чинним законодавством України, не порушувати норми моралі та етичної поведінки, забороняється палити та вживати алкогольні напої в місцях, окрім спеціально відведених для цього місць, не порушувати громадський порядок тощо.

9. Додаткові умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну, добровільну та безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається добровільною відмовою Учасника від подальшої участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі й грошової.

9.2. Для отримання Заохочення Акції в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Виконавцю/Організатору, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано в цих Правилах. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

9.3. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

9.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Заохочень Акції.

9.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї/нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. її імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень ,(в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасники Акції, які стали Переможцями Акції, та отримують Заохочення Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є явною згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення Акції згідно з офіційними Правилами, підготовки статистичної інформації тощо.

9.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору явну згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.

9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

9.10.1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

9.10.2. вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

9.10.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.10.4. відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши відповідного листа у довільній формі на електронну адресу: privacy.ukraine@ferrero.com . У випадку відкликання раніше наданої згоди персональні дані суб’єкта персональних даних будуть знеособлені та знищені в розумні строки, якщо інше не вимагається чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись податковим тощо.

9.11. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.12.Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», власником якої є Організатор, а розпорядником – Виконавець.

9.13. Дана Акція не є лотереєю або послугою в сфері грального бізнесу.

9.14. Ці Правила Акції та умови можуть бути змінені та/або доповнені Замовником Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил Акції допускається у разі їхнього оприлюднення у тому ж порядку, який визначений для інформування про Правила Акції. Такі заміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально позначене безпосередньо зміною/доповненням до цих Правил Акції.

9.15. У разі виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне тлумачення цих Правил Акції та/або питань не врегульованих цими Правилами Акції, остаточне рішення приймається Замовником Акції згідно з вимогами законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.